מילון הקריפטו המלא

מילון קריפטו

1.AMA – קיצור של Ask Me Anything – )תשאל אותי כל דבר( פורמט פופולרי בקרב קהילת הקריפטו הוא ראיון עם המנכ"ל או נציג אחר של הפרויקט. מתרחש בדרך כלל בפורמט טקסטלואלי או וידאו.

2. ASIC – מעגל משולב תלוי יישום – מכשירים מיוחדים המיועדים לכריית מטבעות קריפטוגרפיים. 3.ATH – קיצור של All Time High. הערך הגבוה ביותר שנרשם של מטבע קריפטוגרפי בכל ההיסטוריה של

קיומו.

4. Address – כתובת, קבוצה של מספרים ואותיות המשמשת לקבלת תשלומי קריפטו ממשתמשים אחרים. ניתן להשוות אותו לחשבון בנק או למספר כרטיס אשראי. ישנן כתובות בצורה של קוד QR, שמות או ערכות תווים.

5. AirDrop – חלוקה חינמית של מטבעות בתנאים מסוימים. 6.Allocation – ַהק ָצאָה-כמות כסף המותרת להשקעה על ידי הפרויקט.

7. Altcoin – אלטקוין -כל מטבע קריפטוגרפי אחר מלבד ביטקוין )BTC(. המונח מורכב מהמילים "אלטרנטיבה" ו"מטבע". דוגמאות לאלטקוינים: Ethereum, Litecoin, Dogecoin.

8. Atomic Swap – החלפה אטומית – החלף מטבע קריפטוגרפי אחד באחר ללא מתווכים או צדדים שלישיים )לדוגמה, ללא בורסה(. זה קורה בדרך כלל באופן מיידי באמצעות חוזים חכמים.

9.51% Attack – תקיפה 51%. הרגע שבו רוב כוח המחשוב הכולל של רשת מטבעות קריפטוגרפי נשלט על ידי כורה אחד . בתיאוריה, כמות זו של כוח מחשוב מספקת כוח על כל הרשת.

10. BIP – קיצור של Bitcoin Improvement Protocol – פרוטוקול שיפור הביטקוין הוא הצעה לשיפור פרוטוקול הביטקוין. מפתחים בדרך כלל מוסיפים לו מספר סידורי, כגון 148 BIP, ומפרסמים את ההצעות שלהם ב-GitHub.

11. Bear Market – שוק הדובים – מגמה של ירידה ארוכת טווח במחיר נכס בשוק.

12.Binance – ספקית הבלוקצ'יין האקולוגית ובורסה המובילה בעולם לתעשיית מטבעות הקריפטו עם מגוון מוצרים פיננסיים.

.BTC ביטקוין, המטבע הקריפטו הראשון בעולם. טיקר – BITCOIN .13 14.Block Reward – הפרס שמקבלים הכורים על הצטרפות מוצלחת של בלוק לבלוקצ'יין.

15.Blockchain – בלוקצ'יין, הטכנולוגיה מאחורי מטבעות קריפטוגרפיים. כל רשומה )בלוק( מכילה ספר חשבונות של עסקאות המאובטחות ומקושרות זו לזו באמצעות קריפטוגרפיה. בפועל, המשמעות היא שהנתונים אינם מאוחסנים במקום אחד; לכל משתמש ברשת יש ספר עסקאות מלא.

16.Bounty – באונטי – קמפיינים שמטרתם לפתח מותג קריפטו. בדרך כלל, תוכניות פרס מתקיימות במהלך ה-ICO. המהות שלהם היא שהם מתגמלים את המשתמשים שלהם בבונוסים שונים אם הם, בתורם, מבצעים פעולות מסוימות.

17.Burn – שריפה -השמדת מספר מסוים של מטבעות דיגיטליים כדי להפחית את הנפקתם. שיטה זו משמשת למאבק באינפלציה ולהעלאת ערך המטבעות הקריפטוגרפיים. כל פעולות צריבת הטוקנים נרשמות בבלוקצ'יין כעסקה. לכן, כל אחד יכול לוודא שהמטבעות הושמדו.

18. DAO – ארגון אוטונומי מבוזר המופץ בכל העולם ומקבל החלטות באמצעות חוזים חכמים. ארגונים כאלה פועלים במלואם על הבלוקצ'יין ובהתאם לבלוקצ'יין.

19.DApp – אפליקציה מבוזרת הבנויה על רשת בלוקצ'יין.

20. Derivative -נגזר – סוג של נכס המבוסס על מכשירי בסיס אחרים, כגון מחיר מניה או ערך מדד מניות. מכשיר כזה אינו מטבע. דוגמה לנגזרת היא חוזים עתידיים.

21. Dump – מילת סלנג המתייחסת למכירת נכס על ידי מספר רב של אנשים בפרק זמן קצר, הגורמת לצניחת מחירו או שערו.

EIP מפתחים בדרך כלל מוסיפים מספר, כגון .Ethereum זה השם שניתן להצעות לשיפור פרוטוקול – EIP .22 135, ומפרסמים את ההצעה שלהם ב-GitHub.

.Vitalik Buterin את'ריום, אחד ממטבעות הקריפטו הפופולריים ביותר, שנוצר על ידי המתכנת – Ethereum.23 כמו ביטקוין, הוא מבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין, אבל בצורה מתקדמת יותר. התכונה האופיינית לו היא היכולת ליצור חוזים חכמים.

24.Exchange – בורסה, בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים מדובר בפלטפורמה למסחר במטבעות קריפטוגרפיים ונכסיהם הנגזרים.

25.FOMO – קיצור של Fear of Missing Out.זה קורה בשוק הקריפטו, למשל, כשיש זינוק חד במחירים. אנשים חוששים להחמיץ הזדמנות ייחודית ומשקיעים את כספם ללא מחשבה. ההגנה הטובה ביותר נגד FOMO היא ניתוח רגוע ומפוכח.

26.FIAT – פיאט )מטבע פיאט( ,כסף מסורתי, כגון דולר אמריקאי )USD( או לירה שטרלינג בריטית )GBP(. הם מגיעים בנייר ובצורה אלקטרונית.

27.GameFi – משחקים המבוססים על העקרונות של Play-to-Earn )"שחק כדי להרוויח"(. הם מבוססים על הבלוקצ'יין, העלילה מתרחשת בעולמות וירטואליים, והשחקן מקבל טוקנים לפעולות מוצלחות.

28.Gas- ַגז,יחידתמדידהלעבודהחישוביתשלעסקאותאוחוזיםחכמיםשמבצעיםכוריםעלחשבונםכדי לשמור על פעולת רשת האת'ריום.

29.HODL – קיצור של Hold On for Dear Life. מונח זה מתאר בעלים שקונים מטבעות קריפטוגרפיים לאחסון ולא למכירה מיידית. השיטה נועדה לייצר רווחים גדולים יותר באמצעות ראייה ארוכת טווח.

30. Halving – חצויה, חציית התגמול עבור כל בלוק שנוצר ברשת הביטקוין. מתרחש כל 210,000 בלוקים שנוספו )בערך פעם ב-4 שנים(

31.Hardfork – הארדפורק, אלגוריתם לשיפור רשת הבלוקצ'יין. התכונה המרכזית שלו היא שצמתי רשת לא מעודכנים ומעודכנים לא יהיו תואמים זה לזה. על כל משתתף במערכת לעדכן את התוכנה לפני התאריך המוסכם, אחרת הרשת תמחק צמתים אלו.

32.Hashrate – האשראט, סך כוח המחשוב המשמש לעיבוד בלוקים ועסקאות בשרשרות המשתמשות באלגוריתם הוכחת עבודה )ביטקוין, Ethereum classic, Monero וכו'(.

33.KYC – הליך זיהוי הלקוח, בדיקת אמיתות הנתונים האישיים שלו. כדי לעבור את KYC, עליך לשלוח מסמכים, תמונות, סלפי, אינטראקציה עם מערכת זיהוי פנים וכו'.

34. LEDGER – ארנק חומרה פופולרי לאחסון מטבעות קריפטוגרפיים.

35.Liquidation – בעולם מטבעות הקריפטו, פירוק מתייחס למצב שבו בורסה סוגרת בכוח עמדה של סוחר ממונף עקב אובדן חלקי או מלא של המרווח ההתחלתי של הסוחר. מרווח התחלתי הוא הכספים שלך שאתה צריך להפקיד כדי לפתוח עמדת מסחר. מדובר בסוג של נייר ערך הדומה לקרן ביטוח להחלפה למקרה שהעסקה תצא נגד הלווה. כלומר, אם לסוחר אין מספיק כספים כדי לשמור על עסקה פתוחה, הבורסה סוגרת אותה אוטומטית.

36.Mining Pool – בריכת כרייה,זהו סוג של קואופרטיב וירטואלי, אליו מצטרפים כורים עם ציוד משלהם. המאגר חולק כוח מחשוב ומשתתף בכריית ביטקוין. המטבעות הכרותים מחולקים בין המשתתפים לפי כוח המחשוב שלהם.

37.Multisig – מולטיסיג, מערכת המשמשת בארנקי מטבעות קריפטוגרפיים. המהות שלה היא שהעסקה דורשת חתימות של מספר אנשים.

38.NFT -NFT – הם סוג של טוקן קריפטוגרפי, שכל מופע שלו הוא ייחודי )ספציפי( ולא ניתן להחלפה או להחלפה בטוקן דומה אחר, למרות שטוקנים הם בדרך כלל ניתנים לשינוי באופיים.

39 .P2P – קיצור Peer-to-Peer, היא רשת שבה משאבים )למשל, קבצים( מוחלפים, תוך עקיפת המערכת המרכזית, ישירות בין משתמשים.

40.Pump -מבדרך כלל רכישה מתוכננת של מספר רב של מטבעות קריפטוגרפיים על מנת להעלות באופן מלאכותי את ערכו.

41.Rugpull – סוג של הונאה שבה מפתחי פרויקטים לוקחים את כל הנזילות שסופקו על ידי המשתמש מהמאגר. במקרה זה, כל ספקי הנזילות ומחזיקי הטוקנים מפסידים כסף: לא ניתן להחזיר נזילות, והטוקן מאבד 100% ממחירו ואינו נחוץ עוד לאף אחד.

42.SEC – רשות ניירות ערך של ארה"ב )SEC( היא רגולטור עצמאי של הממשל הפדרלי. היא אחראית להגנה על משקיעים ולתפעול הוגן של שווקי מסחר בהשקעות. במילים פשוטות, ה-SEC שולט בכל הקשור לניירות ערך.

43.Satoshi – סאטושי , היחידה הקטנה ביותר של ביטקוין )0.00000001 BTC(. נקרא על שם יוצר המטבע הקריפטוגרפי, סאטושי נקמוטו.

44.ShitCoin – סוג של מטבע קריפטוגרפי שאין לו ערך אמיתי. Shitcoins משמשים לעתים קרובות כדי להונות משקיעים. דוגמאות פופולריות: Shiba Inu, Floki Inu, Dogecoin.

45.Smart Contract – חוזה חכם, חוזים שנכתבים בשפת תכנות ומיישמים אוטומטית תנאים מוסכמים מראש בעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים. המטרה העיקרית שלהם היא לחסל את המתווך ולאפשר לצדדים ליצור אינטראקציה בטוחה בתנאים שקופים לכולם.

46.Stablecoin – מטבע יציב, סוג של טוקן המשלב את המאפיינים של מטבע קריפטוגרפי וכסף פיאט. זה עובד על טכנולוגיית בלוקצ'יין, אבל שער ה-stablecoin קשור לנכסים ספציפיים – מטבעות, מתכות יקרות וכו'. ה-stablecoin הפופולרי ביותר הוא Tether (USDT(, המשקף את שער הדולר.

47.Staking – סטייקינג ,סוג של הכנסה פסיבית כאשר הלקוח חוסם את כספיו בארנק או בבורסה כדי לתמוך בתפעול הבלוקצ'יין, ובתמורה מקבל פרס. זה משהו כמו פקדון בבנק.

48.Validator – מאמת, צמתים במערכת הבלוקצ'יין שלוקחים על עצמם את משימות השמירה על הפונקציונליות של הרשת.

49.Venture Capital- הון סיכון, סוג של השקעה בחברות קטנות בשלב מוקדם של פיתוח. להשקעות כאלה יש סיכון גבוה לכישלון, אך אם מצליחים, המשקיע מקבל תשואות גבוהות יותר.

50.Volatility – תנודתיות, רמת התנודתיות במחירי הנכסים. שערי מטבעות קריפטו הם תנודתיים ביותר – כלומר, הם נתונים לקפיצות ושינויים פתאומיים.

51.Whale – לוויתן ,מונח המתייחס לאנשים או ארגונים שבבעלותם כמות גדולה של נכסים דיגיטלים )ביטקוין או אלטקוין אחר(. ללווייתן יש מספיק מטבעות קריפטוגרפיים או טוקנים כדי להשפיע על מחירי השוק אם הוא קונה או מוכר מספר רב של נכסים.

52.Whitepaper – נייר לבן,מסמך מסטארטאפ, מוסד או ארגון. מטרתו היא להכיר לאנשים את הפרויקט ולתת דוגמאות לשימוש במוצר או בשירות שלו.

חדשות ועדכונים

כל מה שמעניין

קורסים והדרכות

המסע שלך לקראת העצמה פיננסית מתחיל עכשיו

 • הקמת נכסים דיגיטלים
 • ניתוח פונדמנטלי
 • ניתוח טכני
 • הכנסות נוספות מעולם הקריפטו
 • ליווי קבוצתי 
 • ליווי חדר מסחר
 • ליווי מטבעות לטווח ארוך
 • ליווי הנפקות

להמשך קריאה לחץ – קורס מסחר בקריפטו תוכנית דגל

 • ארנקים דיגיטליים
 • פלטפורמות מסחר
 • רכישת מטבעות דיגיטליים
 • רכישת מטבעות דרך גופים ישראלים
 • פלטפורמות מסחר
 • קריטריונים לזיהוי מטבעות

להמשך קריאה לחץ- קורס מסחר בקריפטו תוכנית מתחילים 

 • פגישות  אישיות להכוונה ושיפור תוצאות
 • הקמת נכסים דיגיטליים
 • ניתוח פונדמנטלי
 • ניתוח טכני
 • הכנסות נוספות מעולם הקריפטו
 • ליווי חדרי מסחר, מטבעות לטווח ארוך, הנפקות

להמשך קריאה לחץ – קורס מסחר בקריפטו תוכנית פרימיום 

ליווי אישי 5 שעות עם המנטורית אלכסנדרה ליפשיץ הכולל:

 • מסחר לטווח ארוך
 • מסחר לטוח קצר
 • הנפקות
 • חידוד ולימוד של אקוסיסטם קריפטו
 • פגישה אישית

להמשך קריאה לחץ – מסחר בקריפטו פגישות אישיות למתקדמים 

האסטרטגיה המובילה למסחר בקריפטו – בואו גלו את העתיד הפיננסי

רוצים לשמוע עוד השאירו פרטים

דילוג לתוכן